http://www.teamtowork.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ Team To Work

About us Team To Work

 เกร็ดความรู้

 รวมภาพงาน

 ติดต่อเรา

ทำไมต้องจัดสัมมนา

ทำไมต้องจัดสัมมนา

ทำไมหลายๆ องค์กรต้องจัดสัมมนา

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา

1.1 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึง “แก่นแท้” อันเป็นสาระสำคัญของธุรกิจ จนสามารถตอบสนองต่อรากฐาน เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์และตัววัดผลสำเร็จในทิศทางที่องค์กรต้องการ

1.2 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึง “วิธีการปรับทัศนคติ” หรือเปลี่ยนพฤติกรรมให้พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต จนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

1.3 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาส “แลกเปลี่ยนความคิดเห็น” ถ่ายทอดประสบการณ์ และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมภายใต้จิตสำนึกแห่งการเป็นเจ้าของ องค์กรร่วมกัน

1.4 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึง “วัฒนธรรมขององค์กร” ซึ่งแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ2. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดสัมมนา

2.1 ผู้เข้าสัมมนาเข้าไปมีส่วนร่วมใน "การสร้างมูลค่าเพิ่ม" เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จนส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้ “มากกว่า” มาตรฐาน

2.2 ผู้เข้าสัมมนาเข้าไปมีส่วนร่วมใน "การสร้างภาวะผู้นำ" เพื่อต้องการลดการควบคุมให้น้อยลงหรือมีอิสระตัดสินใจมากขึ้น จนส่งผลให้สามารถ “รักษาฐาน” ขององค์กรให้มั่นคง

2.3 ผู้เข้าสัมมนาเข้าไปมีส่วนร่วมใน "การสร้างสังคมต่างๆ" เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันจนส่งผลให้สามารถ “ขยายฐาน” ขององค์กรด้วยพลังของสังคมต่าง ๆ

2.4 ผู้เข้าสัมมนาเข้าไปมีส่วนร่วมใน "การสร้างทายาทธุรกิจ" เพื่อให้องค์กรจับผู้บริหาร ผู้บริหารจับพนักงาน และพนักงานจับลูกค้า จนส่งผลให้ “ลูกค้าจับองค์กร” ในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo รอบรู้

view

ปฎิทิน

« September 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 รวมภาพกิจกรรม

 ติดต่อเรา

view