http://www.teamtowork.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ Team To Work

About us Team To Work

 เกร็ดความรู้

 รวมภาพงาน

 ติดต่อเรา

หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก

หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก

หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก

คนเรามีความคิด มีเหตุ มีผล และ มีการพัฒนาตนเองขึ้นมา ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ คนเราสร้างสิ่งที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การกิน อยู่ หลับ นอน หรือแม้นแต่ทำกิจวัตรประจำวัน เราก็มีเครื่องมือต่างๆ มากมาย ที่คนเราสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ตนเองสดวกสบายขึ้น

ความสำเร็จของคนเรานั้น ก็เหมือนกับการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวเพื่อทำให้ตัวเองได้รับผลจากความสำเร็จนั้นๆ การจะสร้างเครื่องมือสักอย่าง เราต้องเชื่ออย่างมั่นใจ และ มีเหตุผล สนับสนุนว่า การทำเช่นนั้น จะส่งผลให้มีเครื่อมือนั้นมาใช้งานจริงๆ เราต้องรู้องค์ประกอบของเครื่องมือฉันใด เราก็ต้องรู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบด้วยฉันนั้น เราจึงต้องคิดย้อนกลับจากอนาคตที่เราต้องการจะเป็น หรือ ต้องการประสบความสำเร็จ แล้ว

แค่นั้นยังไม่เพียงพอ ยังต้องมีแนวความคิดที่ดี และ สร้างสรร หลายคนคิดว่า ตัวเองไม่มีความสามารถไปถึงจุดนั้น ก็จะทำให้เขาไม่มีความสามารถเช่นนั้นด้วย แต่ถ้ามีมุมมองว่า คุณจะทำอย่างไรให้ตัวคุณเองประสบความสำเร็จ หรือ จะสร้างนิสัยอย่างไรให้เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็น ทัศนคติเชิงบวก ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นภายในความคิดของเราให้ได้ การมีทัศนคติเชิงบวก จะทำให้เรามีแรงผลักดันทั้งภายใน และ ภายนอก ในการทำสิ่งใดๆให้ประสบความสำเร็จ คนเราถ้ามีทัศนคติเชิงบวก มากเท่าไหร่ ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้รวดเร็วเท่านั้น

ทัศนคติเชิงบวก จะนำมาซึ่ง การนับถือตัวเอง ทำให้เรามองโลกในแง่ดี มีความคิดที่จะมุ่งสู่ทิศทางที่ต้องการ เมื่อสิ่งที่ดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในตัว ก็จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก แต่การสร้างให้เรามีทัศนคติเชิงบวกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วิธีการที่จะสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกมีหลากหลายวิธี แต่ผมใช้วิธีเหล่านี้...

1. เปลี่ยนความคิดเชิงตำหนิ กลายมาเป็นยอมรับความเป็นจริงของตนเอง

ส่วนใหญ่เวลาที่คนเราไม่พอใจอะไร จะตำหนิคนอื่น หรือ สิ่งรอบข้างก่อนเสมอ ที่ทำให้เขาไม่พอใจ หรือ ขัดใจ หรือ ไม่ได้อย่างที่หวัง ชีวิตผมส่วนใหญ่มักจะหาเหตุ และ ผลของสิ่งที่ทำให้ผมไม่สบายใจก่อน แต่บางครั้ง เหตุและผล ก็ไม่สามารถจะยับยั้งความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ แต่อย่างน้อย เวลาเรารู้ว่า เหตุคืออะไรที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จะทำให้เรามีความคิดเชิงบวกได้มากขึ้น ถึงแม้นว่า เราจะมีปฏิกริยาบางอย่างที่ตรงข้ามหรือ กลายเป็นแบบคนอื่นๆทั่วไปที่กระทำกับเรื่องเหล่านั้น ก็ไม่แปลก แต่อย่างน้อย เราต้องเข้าใจเหตุผลจริงๆ และพยายามยอมรับมันให้ได้

เปลี่ยนการตำหนิตัวเอง หรือตำหนิสิ่งแวดล้อม กลายมาเป็นเหตุเป็นผล และ ยอมรับความเป็นจริงเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้

2. หากจะต่อว่าลูกน้อง ให้หาข้อดีของเขาสัก 5 ข้อ ก่อนจะต่อว่าเขา 1 ข้อ

มีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตการเป็นผู้บริหารระดับต้น ผมจะไม่ต่อว่าลูกน้องผมเลยหากผมไม่สามารถหาข้อดีมาบอกเขาได้ 5 ข้อ นั่นหมายถึง ผมตั้งข้อจำกัดให้กับตัวเอง ให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของลูกน้องก่อน เพื่อไม่ให้การต่อว่าเขานั้น ทำไปด้วยความใจร้อน หรือ เอาแต่ความคิดของตนเองเป็นหลัก ผลที่ได้คือ ผมเห็นจุดแข็งของพวกเขา และ ดึงเอาศักยภาพของพวกเขาออกมา ทำให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น โดยต่อว่าเขาน้อยมาก และ ผมก็จะเข้าใจพวกเขามากขึ้น เห็นใจพวกเขามากขึ้น

3. มองให้เห็นว่า สิ่งที่เรากำลังทำนั้น ส่งผลดีกับใครบ้างอยู่เสมอๆ

ถ้าเราคิดว่า สิ่งที่เราทำนั้นส่งผลดีกับคนอื่น โดยคนอื่นอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ จะทำให้เรามีแรงที่จะทำให้กับคนอื่นได้มากขึ้น การกระทำที่หวังจะทำเพื่อประโยชน์ให้กับคนอื่นนั้น จะเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของคนเราให้มองเห็นคุณค่าของตนเอง และ เห็นคุณค่าของคนอื่นๆ ไม่ว่าเราจะรู้จัก หรือไม่รู้จัก ก็ตาม ยิ่งถ้าเราทำเพื่อไม่หวังผลด้วยแล้ว สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมความคิดให้กลายเป็นคนชอบช่วยเหลือ และ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ก็ต้องศึกษาคนให้รู้เท่าทันคนด้วย จะทำให้เราเข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นด้วย

4. สร้างวินัยให้กับตัวเองให้เป็นคนที่ทำงานให้เสร็จทันเวลากำหนด หรือ เสร็จก่อนกำหนด ทำให้เรามีความรู้สึกว่า งานเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบ

การรับผิดชอบตนเอง สร้างวินัยให้กับตนเองทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลา เห็นคุณค่าของตนเอง และ เห็นความสามารถของตนเองว่าอยู่ระดับใด อีกทั้งยังทำให้เราเข้าใจตนเองได้มากขึ้น ขอความช่วยเหลือ หรือ คำแนะนำจากคนอื่นได้ทันท่วงที

สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่ผมหล่อหลอมแนวความคิดของผมเสมอๆ ถึงแม้นว่ามันอาจจะไม่ดี แต่แค่นี้ผมก็คิดว่า มันทำให้ผมมีมุมมองทางบวกได้มากขึ้นครับ และหวังว่ามันอาจจะช่วยเพื่อนๆได้แนวความคิดที่สามารถเอาไปพัฒนาต่อได้

 

ต่อยอดความคิดเชิงบวก  โดย แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ 

ช่วงส่งท้ายปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ แม้จะมีงานค่อนข้างมากทั้งในบ้านเรา เองและในต่างประเทศ แต่ผมก็ยังมีเวลาสำหรับทำโครงการกุศล ผ่านมูลนิธิ- สร้างเสริมไทย โดยการเดินทางไปบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ปลายปีนี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางจริงๆ ครับ เพราะโรงเรียนและ

หน่วยงานที่ผมเดินทางไปนั้นมีครบทุกภาค ทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ทำให้ได้พบกับบ้านเราในหลายๆ มิติ นอกเหนือจากกรุงเทพฯ ที่คุ้นเคยมานาน

ในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด แม้จะมีความแตกต่างกันมากมาย แต่ลึกๆ แล้วก็มี ความคล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อย ซึ่งช่วยให้ผมมองเห็นมุมมองเชิงบวกจากการได้พบกับ ครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนในต่างจังหวัดที่มีความฝันและความมุ่งมั่นไม่แพ้คน ในเมืองหลวง

ความคิดเชิงบวกสำคัญอย่างไร สำหรับโลกธุรกิจที่วุ่นวายสับสนเราอาจคุ้นเคย แต่การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงการตลาด ฯลฯ แต่ความคิดเชิงบวกนี้เองที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จระดับโลกมาแล้วมากมาย อาทิ เครื่องดื่มโค้กที่เราคุ้นเคย ใครจะคิดว่าความสำเร็จของโค้ก เป็นผลพวงมาจากความล้มเหลวของการผลิตยา ของเภสัชกรคนหนึ่งที่ชื่อ John S. Pemberton ในปี 1885 ซึ่งแม้จะเจอกับความ ล้มเหลว แต่ความคิดเชิงบวกของเขาไม่ทำให้เขาย่อท้อ แต่กลับเดินหน้าหาทางผสม นํ้าเชื่อมลงไปจนกลายเป็น Coca-Cola อันโด่งดังยาที่ไปไม่รอดในตลาด กลับกลาย เป็นเครื่องดื่มชูกำลังในปี 1886 ด้วย มุมมองทางความคิดที่แตกต่าง และ การพยายามหาทางออกให้กับตัวเอง ผลสุดท้าย บริษัทโคคาโคล่า จึงมีความ สำเร็จทั่วโลกด้วยยอดขายเกือบสองหมื่น ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การสร้างความรู้สึกให้เราพอใจกับ ผลงานของเราเอง ไม่ว่ามันจะสำเร็จ หรือล้มเหลวก็ตามจึงเป็นเรื่องสำคัญ มาก ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท ระดับโลกหลายแห่งในวันนี้ส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากการใช้มุมมองเชิงบวกกับ สิ่งที่คนธรรมดาๆ มองข้ามไป ที่น่าคิดก็คือมุมมองที่ว่านี้มีติดตัว มาในคนเราทุกคนอยู่แล้ว ขึ้นกับว่า แต่ละคนจะใช้มันมากน้อยแค่ไหน เท่านั้นเอง โดยความคิดเชิงบวก จะทำ ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ รอบข้างในมิติที่แตกต่าง และมองเห็นโอกาสได้มากกว่า คนอื่นในขณะเดียวกัน ความคิดเชิงบวกนั้นก็ยังเป็นตัวจุดประกายทางความคิดให้เรา มองเห็นแนวทาง ที่คนอื่นมองไม่เห็น จึงทำให้เราสนุกกับงานและกล้าท้าทายตัวเอง ด้วยเป้าหมายใหม่ และความสำเร็จใหม่ๆ อยู่เสมอ

แต่การจะเปลี่ยนตัวเองให้มีมุมมองเชิงบวกได้ก็ไม่ง่ายนักสำหรับบางคน โดยต้อง เริ่มที่การปรับมุมมองให้มองเห็นความแตกต่างได้เสียก่อน ซึ่งเราต้องหมั่นสังเกต เพื่อมองหามิติทางความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วจึงใช้มิตินั้นในการสร้างโอกาส ต่อมาก็ต้องเห็นคุณค่าของผลงานที่มีอยู่ เพราะตราบใดที่เรามองไม่เห็นคุณค่า ของมัน เราก็มักจะมองเห็นแต่ข้อบกพร่อง ข้อจำกัด และตำหนิที่มี แทนที่จะมองเห็น โอกาสแห่งความสำเร็จจึงกลายเป็นโอกาสแห่งความล้มเหลวเพียงอย่างเดียว ถ้าเรามองทุกอย่างเป็นเชิงบวกเป็น ก็ย่อมมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาหาเรา ในขณะที่เราก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีและรู้ว่าจะต่อยอดได้อย่างไร รวมถึงยอมรับ ข้อบกพร่องและความผิดพลาดในอดีต ก็จะทำให้เราปรับปรุงตัวให้มีคุณค่าสูงขึ้น ไปได้อีก

ยิ่งรวมกับข้อสุดท้ายคือ การมองทะลุไปให้ถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ โอกาส ที่เราจะไปถึงเส้นชัยก่อนคนอื่นก็ยิ่งเป็นเรื่องง่าย เพราะคนที่มองเห็นเป้าหมายก็มัก จะมองเห็นแนวทางของตัวเองได้ชัดเจนกว่าคนอื่น

เมื่อแนวทางชัด ก็มีแผนการและวิธีการที่ดีๆ ตามมา ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น และกล้าลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อความสำเร็จในอนาคตได้มากขึ้นตามไปด้วย ไม่น่าเชื่อว่าแม้จะเป็นการเดินทางไปยังต่างจังหวัดที่ค่อนข้างทุรกันดาร แต่แง่ มุมทางความคิดที่ได้กลับมานั้น มีประโยชน์กับการทำธุรกิจในวันนี้มาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าทุกที่ ทุกแห่งใน

บ้านเรา ล้วนมีความฝัน และมีโอกาสที่ไม่ต่างกันนัก กิจกรรมที่มูลนิธิสร้างเสริมไทย ทำลงไปเพื่อการศึกษาของน้องๆ ในหลายๆ จังหวัด จึงน่าจะเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสในอนาคตไปพร้อมๆ กัน เพราะ น้องๆ นักเรียนในวันนี้ก็จะเข้ามาเติมเต็มความคิดในแง่มุมใหม่ๆ ให้กับพวกเราใน อนาคต

สุดท้าย วันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นก็ย่อมมีความพร้อมที่จะไปต่อยอดทาง ความคิดให้กับเด็กๆ รุ่นใหม่ ได้สร้างความสำเร็จให้กับรุ่นต่อไป และรุ่นต่อไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

 

มองแต่แง่ดีเถิด

   เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย

จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย
ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริงฯ
  

   พุทธทาส อินทปัญโญ 

 

view

ปฎิทิน

« December 2023»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 รวมภาพกิจกรรม

 ติดต่อเรา

view